vitsordar

Vitsordar kan beskrivas som ”ger vitsord om, bekräftar, intygar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vitsordar och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till vitsordar

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till vitsordar.

Motsatsord till vitsordar

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vitsordar.

Vad betyder vitsordar?

  1. ger vitsord om, bekräftar, intygar

Exempel på hur ordet vitsordar kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet vitsordar används i svenska tidningar

  1. Han understryker att han enbart kan vitsorda det som är fastställt i praxis, att han inte kan gå på de känslor som de involverade i målet har om att detta är unikt och särskilt stort, säger rättsexperten Sven–Erik Alhem till TT.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till vitsordar är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.