yrke

Yrke är synonymt med arbete och jobb och kan bland annat beskrivas som ”arbete  som man utbildats för och får sin inkomst av”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av yrke och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till yrke

arbete, göromål, jobb, näringsfång, profession, sysselsättning, syssla

Motsatsord till yrke

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till yrke.

Vad betyder yrke?

 1. arbete  som man utbildats för och får sin inkomst av
 2. sysselsättning för att tjäna pengar

Exempel på hur ordet yrke kan användas

 1. han läste filosofi på universitetet och föräldrarna var rädda för att han inte skulle få ett riktigt yrke

Exempel på hur ordet yrke används i svenska tidningar

 1. Det gäller både de vars livslånga lärande sker inom ett yrke och de som kommer att börja inom ett nytt.
 2. – Alla poliser kommer inte behöva vara med om det, men går man in i det här yrket så är det tyvärr en risk som finns med.
 3. Linn Heed har själv över 25 års erfarenhet av sitt yrke och säger att verktyget och rådgivningen kan förhindra svackor.
 4. Engagemanget blev till slut ett yrke.
 5. Då spelar det ingen roll att de lärt sig svenska och utbildat sig till yrken där det är stor brist på arbetskraft.
 6. De som ska arbeta i detta krävande yrke måste ha en fast anställning, det går inte med timanställda och korta anställningar, säger Barbro Westerholm (L).
 7. Men han var också en aktivist som i yrket slogs för förändring och för en jämlikhet som inte var bara ord utan verklighet.
 8. Att reda ut vad som är kultur är svårt eftersom man måste känna till andra faktorer som ålder, yrke och hälsotillstånd.
 9. Uppvuxen i två världar, med bakgrund från ett annat land men i ett yrke med svenska stereotyper har Diyari Mahmoud impulser från flera håll.
 10. Patrullerande poliser hör till de grupper som i större utsträckning än andra yrken utsätts för smittorisker och förra veckan meddelade exempelvis New York–polisen att var femte uniformerad polis i staden var sjukskriven, varav 2.
 11. Efter en tvådagarsutbildning, där han och de andra busschaufförerna bland annat lärde sig hur man hanterar radion och hur man bär patienter på båren, var han redo att kasta sig ut i det nya yrket.
 12. Regionerna har helt uppenbart misslyckats med sitt lagstadgade uppdrag att tillhandahålla de AT–platser som krävs för att säkerställa att unga läkare får en trygg introduktion till yrket.
 13. – Jag vill kvalitetssäkra assistansyrket då yrket klassas som lågstatus jobb och är ett av dom svåraste jobben som finns, säger Moha Frikraft.
 14. Skådespelarna Charlbi Dean och Harris Dickinson kommer att spela modellparet Yaya och Carl, som börjat tröttnat på sina yrken och ger sig ut på en lyxkryssning.
 15. Inte bara för sjuksköterskorna, också för andra yrken.
 16. Uppdrag gransknings kartläggning visar att sammanlagt 27 personer inom legitimerade yrken i vården, på olika sätt har lurat sig in.
 17. Jens Lind följer sin nu 81–årige förebild i en ömsint porträttfilm om yrket, åldrandet och en personlig tragedi.
 18. Genom att säkerställa tillräckliga resurser till skolan kan vi se till att läraryrket fortsätter att öka i attraktivitet så att fler utbildar sig och stannar i yrket.
 19. Det är en ganska skön och oneurotisk hållning till yrket.
 20. Arbetsförmedlingens yrkeskompass har prognoser för utsikterna för specifika yrken – några kommer att rationaliseras bort.
 21. Ändå är det inte en rättighet att utöva nåt yrke alls.
 22. Regeringen har gjort ett antal satsningar för att locka fler att bli lärare, som fler vägar in i yrket och lärarassistenter som ska avlasta lärarna.
 23. – Vi som kår har som yrke att upprätta lag och ordning.
 24. Resultatet är liknande för samtliga sju undersökta yrken i studien och det står också klart att åldersdiskrimineringen drabbar kvinnor hårdare än män.
 25. När föddes Astrid Lindgren? Och vilket yrke hade Kushin? Varannan vecka ställer Augustprisbelönade författaren Magnus Västerbro nya frågor om gamla saker.
 26. Det som många franska fackföreningar och en del i oppositionen pekar på är att systemet i praktiken höjer pensionsåldern för de flesta, och att det på sikt kan leda till lägre inkomstpensioner än i dag i många yrken.
 27. Hon behöver inte jobba upphackade skift för att klara månadshyran, hon tvingas inte slita ut sin kropp i ett underbetalt yrke i tung arbetsmiljö.
 28. Man blir jätteledsen och rädd, det känns som de trampar på oss och vårt yrke.
 29. Löfven har hamnat i politiken som en konsekvens av fackligt engagemang på en industriarbetsplats, Erlander sökte sig till makten i studentåren och blev livstidspolitiker utan egentligt yrke.
 30. En stor fördel med mitt yrke är att jag kan skriva var som helst, på vintern byter jag gärna skärgård mot fjäll och sitter där i stället.
 31. Nu visar en ny Kantar Sifo–undersökning, som har gjorts på uppdrag av it–konsultföretaget Sigma It, att 17 procent av den tillfrågade allmänheten är intresserad av en framtid inom ett it–relaterat yrke.
 32. Anna Kosztovics tycker att yrket socialarbetare ofta får sämre uppmärksamhet än det förtjänar.
 33. lön och anställningsvillkor inte är sämre än svenska kollektivavtal eller praxis i branschen eller yrket.
 34. Han är inte ensam om att lämna yrket.
 35. För även om arbetslösheten ökar, så är efterfrågan på arbetskraft i många yrken hög.
 36. Men en ny studie visar att manliga rekryterare, inom könsbalanserade yrken, oftare kallar andra män på arbetsintervju.
 37. Självklart ska alla elever känna sig välkomna i svensk gymnasieskola oavsett program och självklart ska unga i Sverige ha möjlighet att fritt kunna välja ett yrke som de tycker passar dem.
 38. I vårt yrke blir man blixtsnabb på att läsa av situationer och agera därefter, ibland skäller man, ibland tar man ett steg tillbaka, ibland måste man hämta hjälp, ibland låter man det vara.
 39. Men det behövs också bättre ledarskap för att minska risker för dålig psykosocial arbetsmiljö, inte minst i kvinno­dominerade yrken.
 40. Att ha ett mål som sträcker sig bortom jobbeskrivningen är avgörande – oavsett om det är för att du vill ha en chefsroll eller en mer teknisk roll – eller kanske byta till ett nytt område, en ny bransch eller ett nytt yrke.
 41. Friheten när det kommer till val av skola, vårdcentral, yrke och livspartner är enorm.
 42. Lärarnas riksförbund vill höja antagningskraven för att locka fler och höja yrkets status men Lärarförbundet tror inte att det löser problemet.
 43. I vissa yrken är lönen nästan den dubbla på andra sidan sundet mot Sverige.
 44. – Riskerna är en del av vårt yrke, sade ryske kosmonauten Kononenko vid en presskonferens under helgen.
 45. En del yrken har flera namn vilket gäller för Torben Jacobsson och Jacob Cardell.
 46. Bland dem ingår befolkningsutvecklingen i kommunen, ålder, utbildning, hur många som jobbar totalt både bland inrikesfödda och utrikesfödda från länder utanför EU och även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken och inkomst.
 47. – Riskerna är en del av vårt yrke, sa ryske kosmonauten Kononenko vid en presskonferens under helgen.
 48. De som utför ingreppen behöver inte ha någon legitimation för yrket – och det finns inget krav på patientförsäkring.
 49. Att jobba hårt som fan i ett stressigt yrke med mycket press är BARA värt det om du har KUL också.
 50. Hon tar journalistyrket som exempel och menar att många väljer yrket på grund av nyfikenhet och viljan att förändra.
 51. För att få fram dem vill M på olika sätt göra polisutbildningen mer attraktiv och införa morötter såsom studieskuldsavskivning för att behålla poliserna i yrket.
 52. Ett växande bekymmer är att S har förtvivlat svårt att locka unga väljare och dessutom tappar tidigare självklara LO–väljare i manliga yrken till SD.
 53. Den största förklaringen till skillnaden finns att hitta i att män i större utsträckning jobbar i bättre avlönade yrken.
 54. Vårdförbundets granskning visar att ”mellan 2010 och 2017 har antalet årsarbetare bland Vård– förbundets yrken i landstingssektorn ökat med cirka 2 procent.
 55. – Det skulle kunna vara ett särskilt behörighetskrav, kopplat till utbildningen och det framtida yrket.
 56. Fast det var först när han flyttade till Stockholm som spelandet blev ett yrke.
 57. – Nästan varje dag tänker jag att jag har valt världens roligaste yrke.
 58. – Jag har bestämt mig för att gå tillbaka till mitt gamla yrke som civilingenjör.
 59. Det är en obetalbar bonus att ha fått en talang, som var en hobby som blev ett yrke, som fortfarande gör så man kan umgås med folk och skapa lite högre tonalitet i tillvaron.
 60. Att bli en professionell förrädare är ett av de absolut farligaste yrkena i världen, sa Kleimenov under sändningen.
 61. Som utomstående är det lätt att tro att den mest pressade och jobbigaste delen av yrket är inne i operationssalen, då ett felskär kan få den allvarligaste av konsekvenser för patienten.
 62. Jag förlorade mitt yrke, jag förlorade allt.
 63. Han är angelägen om att börja arbeta med sitt drömyrke, och han återkommer till att det praktiska kunnandet är avgörande för att lyckas i yrket.
 64. Han tyckte jag skulle ha ett yrke att falla tillbaka på.
 65. – Det är stötande att man hänvisar till att de här uppgifterna skulle vara relevanta i förhållande till personernas yrke.
 66. Om vi bara ser manliga ingenjörer kommer vi bara få män till yrket.
 67. Det beror på att yrket är så brett, en ingenjör kan göra så många olika saker.
 68. Det var tungt men direkt när jag började köra inför publik igen så påmindes jag om varför jag har valt det här yrket.
 69. Att bli en professionell förrädare är ett av de absolut farligaste yrkena i världen, sa Kleimenov och tillade att få av dem som valt den banan blev särskilt gamla.
 70. På samma sätt finns också lönegapet mellan kvinnor och män i alla branscher och nästan alla yrken.
 71. Utanför akutmottagningen på Sus i Malmö stannar demonstrationståget en stund, för att rikta uppmärksamhet mot orättvisorna kring löner och villkor i kvinnodominerade yrken inom vården.
 72. Fotografierna ska bredda bilden av industrin och utmana det traditionella synsättet av tekniska yrken och miljöer.
 73. – Tjejerna måste själva få se yrket, vad man gör och vad det går ut på.
 74. Kvinnor som redan har lägre löner kan numera över en enda natt inte längre försörja sig på sitt yrke.
 75. Man har inte haft tillgång till alla utbildningar, föräldrar ville inte alltid slösa pengar på att utbilda kvinnor, och vissa yrken var reserverade för män.
 76. Även yrket som översättare intresserade Göran.
 77. Sofia Björk menar att mycket av ojämställdheten har strukturella förklaringar, där många kvinnor jobbar i yrken med lägre lön, tung arbetsmiljö och mindre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.
 78. Jag tycker att sjuksköterskejobbet är ett fantastiskt yrke.
 79. Enligt Vårdförbundet finns det ingen sammanställning över de sjuksköterskor som har lämnat vården och bytt yrke.
 80. Det var ett av 40 yrken som Issur Danielovitch skulle ha innan han upptäckte skådespeleriet.
 81. Läkare och företagare är de yrken som toppar listan, hävdades det i radioinslaget.
 82. – Det är ett bra gäng med folk från både akademin, medierna, religionen, mer praktiska yrken och underhållning.
 83. /de har valt något annat än att satsa på sitt yrke.
 84. En viktig åtgärd är att göra det lättare att välja om och växla yrke, och röra sig i systemet, särskilt nu när vi får allt snabbare teknikskiften, säger Li Ljungberg.
 85. Först då, när lärare får goda arbetsvillkor och känner sig respekterade i samhället, kommer de bäst lämpade att söka sig till yrket.
 86. – Både helhetsstudier och branschvisa som tittar på hur utsattheten skiljer sig för olika yrken.
 87. – Men jag valde rätt yrke från början, replikerar Felix.
 88. – Jag var en av pionjärerna inom vårt yrke.
 89. Högre löner, större möjlighet att styra över sin arbetssituation och en rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid var de viktigaste faktorerna för dem som kan tänka sig att återvända till yrket.
 90. Så att man faktiskt orkar ett helt yrkesliv, det är orsakerna till att många redan efter några år i yrket funderar på att sluta, säger Sineva Ribeiro.
 91. Trots geografiska referenser och gemensamt yrke lärde jag känna Ulf först sent i livet, även om han var välkänd på avstånd inom tidningsvärlden.
 92. Lönerna är en annan het fråga för sjuksköterskorna som många gånger väljer att lämna yrket på grund av den dåliga löneutvecklingen.
 93. Jag kände ingen som var polis och hade aldrig haft något med yrket att göra.
 94. Nya produkter och även yrken tas fram.
 95. Har man ingen lokal fackklubb att vända sig till för att få en bättre bild av var man bör ligga i lön, ta reda på marknadslönen för ditt yrke.
 96. Fortfarande lämnar många erfarna poliser yrket till följd av dåliga löner och arbetsvillkor, samtidigt som utbildningsplatserna inte fylls.
 97. – I dag identifierar vi oss med vårt arbete, man är sitt yrke, och det tror jag är osunt.
 98. De som har gift sig med idrottsmän för deras pengar, de som valde det kriminella yrket och skrytsamt skrivit i sin Facebookprofil att deras alma mater är ”Livet hårda skola”.
 99. Av de nära 19 600 utbildade poliser som fanns i Sverige 2015 fanns bara drygt 70 procent i yrket, vilket innebär att nästan 5 900 poliser arbetar med något annat.
 100. Dessutom kommer statusen inom yrket troligen att öka genom förändringen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till yrke är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är arbete en synonym till yrke. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.