yttrande

Vi hittade 9 synonymer till yttrande. Ordet yttrande är en synonym till omdöme och utsago och kan bland annat beskrivas som ”(officiellt) uttalande, utlåtande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av yttrande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till yttrande?

 1. betyg
 2. inlägg
 3. kommentar
 4. mening
 5. omdöme
 6. utlåtande
 7. utsaga
 8. utsago
 9. uttalande

Vad är motsatsen till yttrande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till yttrande.

Vad betyder yttrande?

 1. (officiellt) uttalande, utlåtande
 2. något som framförs i ord

Hur böjs ordet yttrande?

 1. yttrande
 2. yttranden
 3. yttrandena
 4. yttrandenas
 5. yttrandens
 6. yttrandes
 7. yttrandet
 8. yttrandets

Hur kan ordet ordet yttrande användas?

 1. de sakkunniga har avgivit sitt yttrande

Hur används ordet ordet yttrande i svenska tidningar?

 1. Enligt kammarrätten framstår yttrandet från Lagrådet som relevant även i detta fall.
 2. – Vår uppgift har varit att lämna yttranden till PTS och det var ett uppdrag vi hade från lagstiftaren.
 3. När utredningen är gjord skickas den till domstolen som ett yttrande.
 4. På måndagen nådde historien ett avgörande skede när Mark– och miljööverdomstolen gav sitt yttrande i frågan.
 5. I sak är yttrandet från Mark– och miljööverdomstolen övertygande.
 6. I yttrandet ställs diskrimineringslagen mot Europakonventionen.
 7. – Vi fördömer helt gripanden av individer för att de utövar sin rätt till fredliga yttranden och att mötas, säger Saleh Hijazi, organisationens biträdande chef för Mellanöstern.
 8. Videon lades till en början upp för att två av byråns advokater på ett förenklat sätt skulle förklara ”vilka rättigheter allmänheten har i kontakter med polisen”, enligt ett yttrande från advokatbyrån.
 9. Nu är yttrandet till Mark– och miljööverdomstolen färdigt.
 10. – Det handlade om en del i ett yttrande till ett annat utskott.
 11. – Deras yttrande var att när den är paketerad så här så kan den likställas med en apterad laddning.
 12. Jag beklagar mina yttranden om de har förmedlat något annat.
 13. Deras bedömning bygger bland annat på yttranden från Kriminalvården och Rättsmedicinalverket om hur personen har skött sig på anstalten samt risken för återfall i grovt brottslighet.
 14. Tingsrätten konstaterar, med stöd av ett yttrande från Rättsmedicinalverket, att risken för återfall i allvarlig brottslighet minskat sedan dess – från en medelhög risk till en låg risk.
 15. Det är jätteviktigt att de regionala transportplanerna bidrar till att nå målen, och inte motverkar dem, sa Joanna Dickinson, som skrev Naturvårdsverkets starkt kritiska yttrande över infrastrukturplanen.
 16. Varför är det så? För det första är skärpningen av debatten en effekt av sociala medier, där samma, förment skandalösa yttranden av Peter Handke (äkta och oäkta) jagas runt i ett ändlöst kretslopp, där de vid varje omgång blir allt mer tillspetsade.
 17. "Utrymmet för ironi, satir och andra debattväckande uttryck är mycket vidsträckt och omfattar även sådana yttranden som kan uppfattas som stötande", skriver JK i beslutet, som nyhetsbyrån Siren tagit del av.
 18. När frågan tidigare beslutades i kommunstyrelsen lämnade de också in ett kritiskt yttrande.
 19. När berörda myndigheter inkommit med sina yttranden i februari 2018 hade förundersökningen fortfarande inte slutförts.
 20. Flera yttranden hade lämnats in om Burka songs 2.


Mer information om yttrande och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är omdöme en synonym till yttrande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.