yttrandefrihet

Yttrandefrihet kan bland annat beskrivas som ”rätt att fritt framföra åsikter i tal och skrift”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av yttrandefrihet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till yttrandefrihet?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till yttrandefrihet.

Vad är motsatsen till yttrandefrihet?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till yttrandefrihet.

Vad betyder yttrandefrihet?

 1. rätt att fritt framföra åsikter i tal och skrift
 2. lagstadgad rättighet att fritt få framföra åsikter i tal och skrift

Hur böjs ordet yttrandefrihet?

 1. yttrandefrihet
 2. yttrandefriheten
 3. yttrandefrihetens
 4. yttrandefrihets

Hur kan ordet ordet yttrandefrihet användas?

 1. yttrandefrihet är en förutsättning för demokrati

Hur används ordet ordet yttrandefrihet i svenska tidningar?

 1. På utgivningen följde bokbål, splittringar i akademier och mord – liksom en kamp för yttrandefriheten.
 2. Läraren hade blivit omtalad i muslimska kretsar efter att under en lektion om yttrandefrihet ha använt karikatyrteckningar av profeten Muhammed som diskussionsunderlag.
 3. Läraren hade undervisat om yttrandefrihet och i detta syfte på en lektion i början av oktober visat magasinet Charlie Hebdos karikatyrteckningar av profeten Muhammed.
 4. Läraren hade i början av oktober visat bilder av de omstridda Muhammedkarikatyrerna av tidningen Charlie Hebdo för en grupp elever i skolan, i samband med en kurs om yttrandefrihet.
 5. Nyligen presenterades betänkandet av den parlamentariska kommitté på tryckfrihetens och yttrandefrihetens område som kommit fram till grundlagsskydd för public service är en dålig idé.
 6. Åtalet mot Aron Flam är en påminnelse om att gränsdragningarna är svåra även för högutbildade experter, och att felsteg hotar yttrandefriheten.
 7. Det är också så att vi inte har fritt utrymme utan måste förhålla oss till regelverket och människor har rätt till yttrandefrihet och att vara med i föreningar.
 8. Hon anser att den nationella säkerhetslagen är ett hot mot pressfriheten och yttrandefriheten i Hongkong.
 9. I ett uttalande på sin hemsida skriver bolaget att man är ”chockad” över ordern som enligt dem inskränker såväl den fria marknaden som yttrandefriheten.
 10. Lagändringen kritiseras som ännu ett steg bort från yttrandefrihet.
 11. Enligt stämningsansökan har fyra myndigheter därmed kränkt grundlagens rättigheter till yttrandefrihet, mötesfrihet, trygghet med mera.
 12. Han dömdes 2014 till tio års fängelse och tusen piskrapp för att ha brutit mot landets tekniklagar och för att ha bloggat för sekularism och yttrandefrihet.
 13. Kina är nu ett av fem länder som under det kommande året ska utse 17 stycken utredare inom områden som yttrandefrihet och påtvingade försvinnanden.
 14. Förbundet ser en tydlig koppling mellan avstängningen och fackets anmälan till JK om ingrepp mot yttrandefriheten.
 15. Åsikterna går isär i frågan om det var rätt eller fel att kommunicera med israeler men debatten handlar också om yttrandefrihet i stort.
 16. Målet i Göteborgs tingsrätt har skapat en debatt om yttrandefrihetens gränser.
 17. Jag ser det som en seger för demokratin och yttrandefriheten, säger Ann–Sofie Hermansson efter att ha läst den friande domen.
 18. Eller att inte vara oerhört tydliga när det gäller yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, mötesfrihet och allting som Kina har valt att kritisera oss för och klaga på.
 19. Mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är viktiga delar.
 20. Den kinesiska ambassaden skriver i ett pressmeddelande att teckningen har passerat yttrandefrihetens etiska gräns och att de kräver en offentlig ursäkt från Jyllands–Posten och konstnären som gjort teckningen.


Mer information om yttrandefrihet och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.