Synonymer till skala

Vi känner till 3 synonymer till skala. Ordet skala är en synonym till avhölja och klä av och kan bland annat beskrivas som ”stegvis ordnad följd av toner (eller färger)”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Skala används i uttrycket ”i stor skala” som betyder ”i stor omfattning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skala samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till skala

 1. avhölja
 2. klä av
 3. norm

Vad är motsatsen till skala?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skala.

Vad betyder skala?

 1. stegvis ordnad följd av toner (eller färger)
 2. graderad anordning att mäta något med
 3. tar bort skalet från
 4. storleksförhållandet mellan en avbildning och det avbildade föremålet eller området, särskilt i kartsammanhang
 5. ordnade markeringar på mätinstrument e.dyl. där avståndet mellan markeringarna motsvarar en viss måttenhet
 6. (musik) ordnad följd av toner i viss tonart, även om annan uppsättning sammanhörande begrepp som färgskala
 7. avlägsna skalet från något (t.ex. potatis)

Hur används ordet skala i uttryck?

 1. i stor skala = i stor omfattning

Hur böjs skala?

 1. skala
 2. skalad
 3. skalade
 4. skalades
 5. skalan
 6. skalans
 7. skalar
 8. skalas
 9. skalat
 10. skalats
 11. skalor
 12. skalorna
 13. skalornas
 14. skalors

Hur kan ordet skala användas?

Följande exempelmeningar visar hur skala kan användas.

 1. han övade skalor två timmar om dagen
 2. termometerns hundragradiga skala
 3. en siffra på en skala från 1 till 10
 4. hon skalade löken
 5. han skalade potatis

Hur används ordet skala i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet skala används i vanlig text.

 1. I deras ljudlabb har teamet byggt en F404–motor i skala 1/28, som ska motsvara vad som sitter i ett F–18.
 2. Litiummetallbatterier med fast elektrolyt finns redan i användning, till exempel i det franskitalienska samarbetet Bluecar, men i liten skala.
 3. Noa skriver i rapporten att narkotikasmugglingen ”bedrivs i en närmast industriell skala” – man uppskattar att mellan 100 och 150 ton narkotika förs in i Sverige varje år, främst via godstrafik.
 4. Om du använder ekologiska betor behöver du inte skala dem.
 5. – Det finns fortfarande en höger–vänster skala som dominerar men klimatfrågan ligger ovanpå den.
 6. Ida blåste in över land som ett kategori 3–oväder på en femgradig skala.
 7. PFAS står för poly– och perfluorerade alkylsubstanser och började framställas i större skala på 1950–talet.
 8. Men vi såg att materialet i sig var stabilt på den skalan.
 9. Funktionen ska finnas inbyggd i alla tv–apparater som Samsung säljer, och har nu för första gången använts i stor skala efter inbrott på ett lager i Sydafrika.
 10. Tanken är att orkestreringen ska ske automatiskt och allokeringen av resurser kan uppdateras och skalas upp eller ner på millisekundnivå.
 11. Dessutom används “Diskret händelsesimulering” (DES) inom industrin för att modellera system i större skala.
 12. Andra väljer frivilligt att skala ned och bo enklare i samklang med naturen.
 13. Nyligen genomförde labbet i Vasa tester i full skala med mycket goda prestanda när drivmedlet bestod till 70 procent av ammoniak.
 14. Bolaget fraktar redan i dag gods i 19 konventionella segelbåtar, men planen är att sjösätta en hel flotta av fartyg byggda för att konkurrera på en mer industriell skala.
 15. Tekniken är långt ifrån redo att appliceras i stor skala.
 16. Men det är historia nu och tanken är alltså att skala upp för att kunna demonstrera sin teknik på riktigt 2025.
 17. De är nästan i skalans botten, på oöverbryggbart avstånd från vad liv kräver för att klara sig, sade Hallsworth på en presskonferens nyligen.
 18. Samtidigt förbereder myndigheten beslut om vilken av teknikerna som ska testas i större skala i en 20–30 kilometer lång pilotanläggning.
 19. Målsättning är att tillverkningen i Norra Svartbyn drar igång 2024, alltså två år innan SSAB ska ha fossilfri stålproduktion igång i kommersiell skala.
 20. Covaxin kommer till en början att ges i mer begränsad skala eftersom det ännu inte finns någon fullständig data om dess effektivitet.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är avhölja en synonym till skala. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.